Individuele coaching

dinsdag, maart 3rd, 2015

De resultaten van onze coachtrajecten zijn vaak verrassend en blijvend.

De coaching richt zich op:
Gedrag en patronen. Is mijn gedrag effectief? Wat is het effect op mijn omgeving?
Vaardigheden / competenties. Het aanleren en verbreden van vaardigheden.
Waarden & overtuigingen. Welke waarden streef ik na? Vanuit welke overtuigingen handel ik?
Identiteit. Wie ben ik en wie wil ik zijn?
Missie en zingeving. Wat is mijn doel? Wanneer is mijn leven betekenisvol?

Organisatieverandering

dinsdag, maart 3rd, 2015

Onze aanpak
‘Zien, Bewogen worden, In beweging komen’

Er komen mooie krachten vrij in mensen als ze hebben ervaren hoe nieuwe inzichten voor hen kunnen werken. In onze aanpak zijn we daarom gericht op zelf doen, eigenaarschap en een positieve toekomstgerichte focus.

Er is aandacht voor:

  • Leiding geven aan veranderingen
  • Verantwoordelijkheid voelen en nemen
  • Gezamenlijk leren stimuleren
  • Geloven in eigen ontwikkeling
  • Zelf in beweging komen
  • Vooruitgang monitoren en belonen

Teamontwikkeling

dinsdag, maart 3rd, 2015

“Die dagen waren goud waard!”
Er is nu meer verbondenheid in mijn team, de eilandjes zijn weg. Mensen voelen zich gehoord en de bereidheid om elkaar te helpen is zichtbaar toegenomen. We hebben nu een gezamenlijke focus op de toekomst, ik heb veel input gekregen voor het nieuwe businessplan en mijn stijl van leidinggeven. Geweldig!”

Een afdelingshoofd in een sterk veranderende organisatiecontext.